طلا برای ویتنام و بلژیک در روز اول! (عکس)

طلا برای ویتنام و بلژیک در روز اول! (عکس)
کره جنوبی، آمریکا، ویتنام، روسیه و بلژیک موفق شدند اولین طلاهای المپیک را در نخستین روز برای خود کنند.

طلا برای ویتنام و بلژیک در روز اول! (عکس)

کره جنوبی، آمریکا، ویتنام، روسیه و بلژیک موفق شدند اولین طلاهای المپیک را در نخستین روز برای خود کنند.
طلا برای ویتنام و بلژیک در روز اول! (عکس)

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس