عادت بد سیاسیون در زمین فوتبال

عادت بد سیاسیون در زمین فوتبال

پنج روز دیگر تکلیف کرسی ریاست مهمترین فدراسیون ورزشی کشور مشخص می‌شود تا فوتبال ایران برای چهار سال آینده رییس خود را بشناسد. در این میان آنچه در روزهای اخیر به وضوح در فعالیت‌ انتخاباتی برخی نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال مشاهده می‌شود، همان بداخلاقی انتخاباتی برخی گروه‌های سیاسی است که در این سال‌ها با غبار آلود کردن فضا، تلاش داشته‌اند نتیجه را همانطور رقم بزنند که مطلوب‌شان است. سیاه‌نمایی اوضاع، برچسب زدن به افراد و ربط دادن هر موضوعی به کاندیدای مخالف، اتفاقی است که در روزهای نزدیک به برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال مشاهده می‌شود و در این میان آن نامزد یا نامزدهایی که دسترسی راحتی به رسانه‌های خودی دارند تلاش می‌کنند با ایجاد شائبه حریف را زودتر از راه به در کنند. حتی برخی از افراد که به هر دلیلی نتوانسته‌اند وارد کارزار انتخابات شوند، تلاش دارند با انگ زدن به نامزدهای فعلی از هم‌اکنون چهره ناکامی از گزینه‌های موجود در ذهن‌ها ایجاد کنند. این شیوه و روش متاسفانه در برخی از انتخابات‌های سیاسی در سال‌های گذشته به کار گرفته شده و برخی نامزدهای انتخابات‌های سیاسی تلاش کردند با انگ زدن به رقیب و ربط دادن موضوعی که انجام آن، وظیفه فعلی یک نامزد است طرف مقابل را در میان مردم و رای‌دهندگان خراب کنند. البته تفاوت ماجرا بین انتخابات‌های سیاسی و انتخابات فدراسیون فوتبال اینجاست که در انتخابات پیش‌روی فدراسیون فوتبال مردم رای نخواهند داد بلکه این 75 عضو مجمع هستند که تکلیف صندلی ریاست فدراسیون فوتبال را مشخص می‌کنند بنابراین استفاده از روش‌های سیاسی و بعضا غیر اخلاقی برای راه انداختن فضا علیه نامزد یا نامزدها نباید کاربرد داشته باشد و تنها ضرر این قضیه را فوتبال می‌بیند که به اندازه کافی در این سال‌ها به خاطر بداخلاقی‌ها چهره‌اش بین مردم و هواداران خراب شده است. اکنون که همه چیز آماده برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال است و وزارت ورزش بر برگزاری این انتخابات در تاریخ 18 اسفند به تاکید دارد، بهتر است برخی سیاسی‌کاری را کنار بگذارند و با خودداری از به راه انداختن شایعه و شائبه علیه نامزد یا نامزدها بر نقاط قوت خود تاکید کنند و اجازه دهند ورزش کشور روی آرامش به خود ببیند.

عادت بد سیاسیون در زمین فوتبال

پنج روز دیگر تکلیف کرسی ریاست مهمترین فدراسیون ورزشی کشور مشخص می‌شود تا فوتبال ایران برای چهار سال آینده رییس خود را بشناسد. در این میان آنچه در روزهای اخیر به وضوح در فعالیت‌ انتخاباتی برخی نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال مشاهده می‌شود، همان بداخلاقی انتخاباتی برخی گروه‌های سیاسی است که در این سال‌ها با غبار آلود کردن فضا، تلاش داشته‌اند نتیجه را همانطور رقم بزنند که مطلوب‌شان است. سیاه‌نمایی اوضاع، برچسب زدن به افراد و ربط دادن هر موضوعی به کاندیدای مخالف، اتفاقی است که در روزهای نزدیک به برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال مشاهده می‌شود و در این میان آن نامزد یا نامزدهایی که دسترسی راحتی به رسانه‌های خودی دارند تلاش می‌کنند با ایجاد شائبه حریف را زودتر از راه به در کنند. حتی برخی از افراد که به هر دلیلی نتوانسته‌اند وارد کارزار انتخابات شوند، تلاش دارند با انگ زدن به نامزدهای فعلی از هم‌اکنون چهره ناکامی از گزینه‌های موجود در ذهن‌ها ایجاد کنند. این شیوه و روش متاسفانه در برخی از انتخابات‌های سیاسی در سال‌های گذشته به کار گرفته شده و برخی نامزدهای انتخابات‌های سیاسی تلاش کردند با انگ زدن به رقیب و ربط دادن موضوعی که انجام آن، وظیفه فعلی یک نامزد است طرف مقابل را در میان مردم و رای‌دهندگان خراب کنند. البته تفاوت ماجرا بین انتخابات‌های سیاسی و انتخابات فدراسیون فوتبال اینجاست که در انتخابات پیش‌روی فدراسیون فوتبال مردم رای نخواهند داد بلکه این 75 عضو مجمع هستند که تکلیف صندلی ریاست فدراسیون فوتبال را مشخص می‌کنند بنابراین استفاده از روش‌های سیاسی و بعضا غیر اخلاقی برای راه انداختن فضا علیه نامزد یا نامزدها نباید کاربرد داشته باشد و تنها ضرر این قضیه را فوتبال می‌بیند که به اندازه کافی در این سال‌ها به خاطر بداخلاقی‌ها چهره‌اش بین مردم و هواداران خراب شده است. اکنون که همه چیز آماده برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال است و وزارت ورزش بر برگزاری این انتخابات در تاریخ 18 اسفند به تاکید دارد، بهتر است برخی سیاسی‌کاری را کنار بگذارند و با خودداری از به راه انداختن شایعه و شائبه علیه نامزد یا نامزدها بر نقاط قوت خود تاکید کنند و اجازه دهند ورزش کشور روی آرامش به خود ببیند.

عادت بد سیاسیون در زمین فوتبال

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس