عالیشاه در صدر پاس گل پرسپولیس

عالیشاه در صدر پاس گل پرسپولیس
امید عالیشاه بار دیگر در نقش پاسور برای تیمش ظاهر شد و موفق شد با دو پاس گل نقش ویژه اى در برد پرسپولیس از خود به جا بگذارد.

عالیشاه در صدر پاس گل پرسپولیس

امید عالیشاه بار دیگر در نقش پاسور برای تیمش ظاهر شد و موفق شد با دو پاس گل نقش ویژه اى در برد پرسپولیس از خود به جا بگذارد.
عالیشاه در صدر پاس گل پرسپولیس

خرید بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس