عباسی:/ محکوم به پیروزی مقابل پرسپولیس هستیم

عباسی:/ محکوم به پیروزی مقابل پرسپولیس هستیم
مدیرعامل سیاه‌جامگان می‌گوید تیمش نیازمند پیروزی مقابل پرسپولیس است و به کمتر از این قائل نمی‌شود.

عباسی:/ محکوم به پیروزی مقابل پرسپولیس هستیم

مدیرعامل سیاه‌جامگان می‌گوید تیمش نیازمند پیروزی مقابل پرسپولیس است و به کمتر از این قائل نمی‌شود.
عباسی:/ محکوم به پیروزی مقابل پرسپولیس هستیم

بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس