عرضه مدل‌های جدید تویوتا و لکسوس در بازار ایران

عرضه مدل‌های جدید تویوتا و لکسوس در بازار ایران
مدیرعامل شرکت ایرتویا از عرضه چند مدل از خودروهای تویوتا و لکسوس در سال جاری خبر داد و گفت: این خودروها به لحاظ قیمتی در سطوح متفاوتی …

عرضه مدل‌های جدید تویوتا و لکسوس در بازار ایران

مدیرعامل شرکت ایرتویا از عرضه چند مدل از خودروهای تویوتا و لکسوس در سال جاری خبر داد و گفت: این خودروها به لحاظ قیمتی در سطوح متفاوتی …
عرضه مدل‌های جدید تویوتا و لکسوس در بازار ایران

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس