عطایی: فشار روی تیم ملی غیرطبیعی بود؛/ قرار نیست والیبال در المپیک قهرمان شود

عطایی: فشار روی تیم ملی غیرطبیعی بود؛/ قرار نیست والیبال در المپیک قهرمان شود
سرمربی تیم ملی جوانان ایران معتقد است ضمن اینکه باید با قدرت راهی المپیک شویم اما در تعیین میزان انتظارت مان باید دقت زیادی کنیم.

عطایی: فشار روی تیم ملی غیرطبیعی بود؛/ قرار نیست والیبال در المپیک قهرمان شود

سرمربی تیم ملی جوانان ایران معتقد است ضمن اینکه باید با قدرت راهی المپیک شویم اما در تعیین میزان انتظارت مان باید دقت زیادی کنیم.
عطایی: فشار روی تیم ملی غیرطبیعی بود؛/ قرار نیست والیبال در المپیک قهرمان شود

دانلود سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس