عطایی: مردم ما را ببخشند

عطایی: مردم ما را ببخشند
سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران گفت: امیدوارم مردم ما را ببخشند و این نایب قهرمانی را از ما بپذیرند.

عطایی: مردم ما را ببخشند

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران گفت: امیدوارم مردم ما را ببخشند و این نایب قهرمانی را از ما بپذیرند.
عطایی: مردم ما را ببخشند

افق

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس