عنایتی زیر تیغ جراحی می‌رود؟

عنایتی زیر تیغ جراحی می‌رود؟
مهاجم سابق استقلال و کاپیتان فعلی سیاه جامگان با توجه به جراحاتی که در دیدار پایانی این تیم برابر ملوان متحمل شد، احتمالا نیاز به جراحی خواهد داشت.

عنایتی زیر تیغ جراحی می‌رود؟

مهاجم سابق استقلال و کاپیتان فعلی سیاه جامگان با توجه به جراحاتی که در دیدار پایانی این تیم برابر ملوان متحمل شد، احتمالا نیاز به جراحی خواهد داشت.
عنایتی زیر تیغ جراحی می‌رود؟

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس