غرفه‌هایی که همچنان تزئین می‌کنند/ سلفی با سیلورمن‌ها/ شروع طوفانی مکزیکی‌ها در نمایشگاه بیست و دوم

غرفه‌هایی که همچنان تزئین می‌کنند/ سلفی با سیلورمن‌ها/ شروع طوفانی مکزیکی‌ها در نمایشگاه بیست و دوم
بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات در حالی فعالیت خود را از روز گذشته آغاز کرده که برخی غرفه‌ها همچنان مشغول تزئین هستند و به اصطلاح کارگران مشغول کار.

غرفه‌هایی که همچنان تزئین می‌کنند/ سلفی با سیلورمن‌ها/ شروع طوفانی مکزیکی‌ها در نمایشگاه بیست و دوم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس