غیبت 10 هفته ای دروازه بان جدید لیورپول

غیبت 10 هفته ای دروازه بان جدید لیورپول
لوریس کاریوس، دروازه بان جدید لیورپول، به دلیل مصدومیت، هفته های ابتدایی فصل جدید لیگ برتر را از دست خواهد داد.

غیبت 10 هفته ای دروازه بان جدید لیورپول

لوریس کاریوس، دروازه بان جدید لیورپول، به دلیل مصدومیت، هفته های ابتدایی فصل جدید لیگ برتر را از دست خواهد داد.
غیبت 10 هفته ای دروازه بان جدید لیورپول

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس