فرد سوژه‌ی بی‌بی‌سی در شیراز است!

فرد سوژه‌ی بی‌بی‌سی در شیراز است!

گروه سیاسی: چند روز پیش شبکه‌ی بی‌بی‌سی فارسی مستندی را درباره‌ی جوانی ایرانی در ترکیه پخش کرد که مدعی بود یک روحانی عقد کننده‌ی همجنس گراهاست.به گزارش خبرنگار انصاف نیوز از شیراز، فرد مورد نظر پس از پخش آن مستند به ایران بازگشته و در شهر شیراز به سر می برد و مورد پرسش و پاسخ نیز قرار گرفته است. در مستندی که پخش شد، ا.م در گفتگو با خبرنگار بی بی سی، خود را روحانی و درس خوانده ی حوزه معرفی کرده و از نزدیکی به برخی چهره های مطرح اصلاح طلب در ایران سخن می گوید و آلبوم عکسی را نیز از تصاویر خود در کنار سیدمحمد خاتمی و دیگر چهره های این جریان به دوربین نشان می دهد. اما گزارش خبرنگار انصاف‌نیوز در شیراز حاکی از آن است که او نه تنها تحصیلات رسمی حوزوی نداشته، که در میان فعالان اصلاح طلب و حامیان دولت در شیراز نیز چهره ی خوشنامی نبوده است، اما با خیلی ها عکس می گرفته است.

فرد سوژه‌ی بی‌بی‌سی در شیراز است!

گروه سیاسی: چند روز پیش شبکه‌ی بی‌بی‌سی فارسی مستندی را درباره‌ی جوانی ایرانی در ترکیه پخش کرد که مدعی بود یک روحانی عقد کننده‌ی همجنس گراهاست.به گزارش خبرنگار انصاف نیوز از شیراز، فرد مورد نظر پس از پخش آن مستند به ایران بازگشته و در شهر شیراز به سر می برد و مورد پرسش و پاسخ نیز قرار گرفته است. در مستندی که پخش شد، ا.م در گفتگو با خبرنگار بی بی سی، خود را روحانی و درس خوانده ی حوزه معرفی کرده و از نزدیکی به برخی چهره های مطرح اصلاح طلب در ایران سخن می گوید و آلبوم عکسی را نیز از تصاویر خود در کنار سیدمحمد خاتمی و دیگر چهره های این جریان به دوربین نشان می دهد. اما گزارش خبرنگار انصاف‌نیوز در شیراز حاکی از آن است که او نه تنها تحصیلات رسمی حوزوی نداشته، که در میان فعالان اصلاح طلب و حامیان دولت در شیراز نیز چهره ی خوشنامی نبوده است، اما با خیلی ها عکس می گرفته است.

فرد سوژه‌ی بی‌بی‌سی در شیراز است!

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس