فرزام مربی تیم روئینگ مردان در کاپ آسیا شد

فرزام مربی تیم روئینگ مردان در کاپ آسیا شد
افشین فرزام به عنوان مربی تیم ملی روئینگ مردان تیم ایران را در کاپ آسیایی تهران همراهی می‌کند.

فرزام مربی تیم روئینگ مردان در کاپ آسیا شد

افشین فرزام به عنوان مربی تیم ملی روئینگ مردان تیم ایران را در کاپ آسیایی تهران همراهی می‌کند.
فرزام مربی تیم روئینگ مردان در کاپ آسیا شد

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس