فرنگی‌کاران المپیکی راهی مشهد می‌شوند

فرنگی‌کاران المپیکی راهی مشهد می‌شوند
اعضای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در آستانه اعزام به بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو راهی شهر مشهد مقدس می شوند.

فرنگی‌کاران المپیکی راهی مشهد می‌شوند

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در آستانه اعزام به بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو راهی شهر مشهد مقدس می شوند.
فرنگی‌کاران المپیکی راهی مشهد می‌شوند

شهرداری

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس