فرهاد مجیدی هم از حضور در بازی ستارگان انصراف داد

فرهاد مجیدی هم از حضور در بازی ستارگان انصراف داد
فرهاد مجیدی در مسابقه ستارگان ایران و ستارگان لالیگا شرکت نخواهد کرد.

فرهاد مجیدی هم از حضور در بازی ستارگان انصراف داد

فرهاد مجیدی در مسابقه ستارگان ایران و ستارگان لالیگا شرکت نخواهد کرد.
فرهاد مجیدی هم از حضور در بازی ستارگان انصراف داد

90ورزشی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس