فرودگاه خرم آباد تعطیل شد

فرودگاه خرم آباد تعطیل شد
استاندار لرستان گفت: به دلیل اجرای طرح ارتقای مقاومت باند فرودگاه خرم‌آباد از فردا به مدت سه ماه تعطیل است.

فرودگاه خرم آباد تعطیل شد

استاندار لرستان گفت: به دلیل اجرای طرح ارتقای مقاومت باند فرودگاه خرم‌آباد از فردا به مدت سه ماه تعطیل است.
فرودگاه خرم آباد تعطیل شد

خبرگزاری اصفهان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس