فرکی: سایپا هنوز زمان می خواهد

فرکی: سایپا هنوز زمان می خواهد
حسین فرکی که در دومین دیدار لیگ‌برتر هم نتوانست به پیروزی همراه با سایپا دست یابد اعتقاد دارد که تیمش به زمان بیشتری نیاز دارد.

فرکی: سایپا هنوز زمان می خواهد

حسین فرکی که در دومین دیدار لیگ‌برتر هم نتوانست به پیروزی همراه با سایپا دست یابد اعتقاد دارد که تیمش به زمان بیشتری نیاز دارد.
فرکی: سایپا هنوز زمان می خواهد

ابزار رسانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس