فلوجه در محاصره کامل نیروهای عراقی

فلوجه در محاصره کامل نیروهای عراقی

فرماندهی عملیات عراق اعلام کرد که شهر فلوجه، دومین شهر بزرگ استان الانبار هم‌اکنون در محاصره کامل نیروهای عراقی است و آن‌ها برای ورود به داخل شهر و بیرون راندن کامل داعش از آن تلاش می‌کنند. به گفته این فرماندهی، نیروهای عراقی 65 خانواده را از شرق این شهر خارج کردند. نیروهای عراقی اخیرا عملیات آزادسازی شهر فلوجه را آغاز کردند و روز پنجشنبه موفق شدند منطقه السجر و پل آن را به طور کامل آزاد کنند. داعش در حال حاضر از ساکنان فلوجه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند و هم‌اکنون این شهر اوضاع وخیمی دارد.

فلوجه در محاصره کامل نیروهای عراقی

فرماندهی عملیات عراق اعلام کرد که شهر فلوجه، دومین شهر بزرگ استان الانبار هم‌اکنون در محاصره کامل نیروهای عراقی است و آن‌ها برای ورود به داخل شهر و بیرون راندن کامل داعش از آن تلاش می‌کنند. به گفته این فرماندهی، نیروهای عراقی 65 خانواده را از شرق این شهر خارج کردند. نیروهای عراقی اخیرا عملیات آزادسازی شهر فلوجه را آغاز کردند و روز پنجشنبه موفق شدند منطقه السجر و پل آن را به طور کامل آزاد کنند. داعش در حال حاضر از ساکنان فلوجه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند و هم‌اکنون این شهر اوضاع وخیمی دارد.

فلوجه در محاصره کامل نیروهای عراقی

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس