فلپس به نوزدهمین مدال طلای المپیک رسید

فلپس به نوزدهمین مدال طلای المپیک رسید
تیم ملی شنای آمریکا به مقام قهرمانی و مدال طلای مسابقات 4 در 100 متر آزاد المپیک 2016 دست یافت.

فلپس به نوزدهمین مدال طلای المپیک رسید

تیم ملی شنای آمریکا به مقام قهرمانی و مدال طلای مسابقات 4 در 100 متر آزاد المپیک 2016 دست یافت.
فلپس به نوزدهمین مدال طلای المپیک رسید

پامنا موبایل لپ تاپ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس