فوتبال ایران همچنان برترین تیم آسیاست

فوتبال ایران همچنان برترین تیم آسیاست

در تازه ترین جدول رنکینگ فیفا 2016 ، تیم ملی فوتبال آرژانتین با 1503 امتیاز در صدر فهرست نهایی این رده بندی قرار دارد و بلژیک با 1401 امتیاز و کلمبیا با 1331 امتیاز در جایگاه های دوم و سوم ایستادند. همچنین آلمان با 1319 امتیاز و شیلی 1316 امتیاز چهارم و پنجم شدند و پرتغال با 1266 امتیاز و دوپله صعود ششم شد. فرانسه هم با 1189 امتیاز و 10پله صعود رتبه هفتم فهرست نهایی رده بندی تیم های ملی فوتبال در ماه جولای را کسب کرد.پس از آن اسپانیا و برزیل با دو پله نزول و به ترتیب با 1165 و1156 امتیاز در جایگاه هشتم و نهم قرار دارند و ایتالیا با 1155 امتیاز و دو پله صعود رتبه دهم را به خود اختصاص داد. همچنین در سطح آسیا بعد از ایران، کره جنوبی با 592 امتیاز (دو پله صعود ) و ازبکستان با 569 امتیاز (10 پله صعود) رتبه دوم و سوم تیم های برترفوتبال آسیا را به خود اختصاص دادند. ژاپن هم با 566 امتیاز (چهار پله سقوط ) و استرالیا با 555 امتیاز (بدون تغییر) در جایگاه های چهارم و پنجم قرار دارند.

فوتبال ایران همچنان برترین تیم آسیاست

در تازه ترین جدول رنکینگ فیفا 2016 ، تیم ملی فوتبال آرژانتین با 1503 امتیاز در صدر فهرست نهایی این رده بندی قرار دارد و بلژیک با 1401 امتیاز و کلمبیا با 1331 امتیاز در جایگاه های دوم و سوم ایستادند. همچنین آلمان با 1319 امتیاز و شیلی 1316 امتیاز چهارم و پنجم شدند و پرتغال با 1266 امتیاز و دوپله صعود ششم شد. فرانسه هم با 1189 امتیاز و 10پله صعود رتبه هفتم فهرست نهایی رده بندی تیم های ملی فوتبال در ماه جولای را کسب کرد.پس از آن اسپانیا و برزیل با دو پله نزول و به ترتیب با 1165 و1156 امتیاز در جایگاه هشتم و نهم قرار دارند و ایتالیا با 1155 امتیاز و دو پله صعود رتبه دهم را به خود اختصاص داد. همچنین در سطح آسیا بعد از ایران، کره جنوبی با 592 امتیاز (دو پله صعود ) و ازبکستان با 569 امتیاز (10 پله صعود) رتبه دوم و سوم تیم های برترفوتبال آسیا را به خود اختصاص دادند. ژاپن هم با 566 امتیاز (چهار پله سقوط ) و استرالیا با 555 امتیاز (بدون تغییر) در جایگاه های چهارم و پنجم قرار دارند.

فوتبال ایران همچنان برترین تیم آسیاست

گروه تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس