فکری سرمربی نساجی می‌شود

فکری سرمربی نساجی می‌شود
به احتمال قوی محمود فکری هدایت تیم نساجی را در فصل جدید رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور برعهده خواهدگرفت.

فکری سرمربی نساجی می‌شود

به احتمال قوی محمود فکری هدایت تیم نساجی را در فصل جدید رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور برعهده خواهدگرفت.
فکری سرمربی نساجی می‌شود

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس