فیلم مراسم جذاب افتتاحیه یورو 2016

فیلم مراسم جذاب افتتاحیه یورو 2016
رقابت های یورو 2016 جمعه شب در اِستاد دو فرانس شهر پاریس با دیدار دو تیم فرانسه و رومانی آغاز شد. قبل از آغاز این دیدار ، مراسم افتتاحیه این رقابت ها به رغم خطر تهدیدهای تروریستی به طرز باشکوه و جذابی در این استادیوم برگزار شد. گوشه ای از این مراسم را با هم ببینیم.

فیلم مراسم جذاب افتتاحیه یورو 2016

رقابت های یورو 2016 جمعه شب در اِستاد دو فرانس شهر پاریس با دیدار دو تیم فرانسه و رومانی آغاز شد. قبل از آغاز این دیدار ، مراسم افتتاحیه این رقابت ها به رغم خطر تهدیدهای تروریستی به طرز باشکوه و جذابی در این استادیوم برگزار شد. گوشه ای از این مراسم را با هم ببینیم.
فیلم مراسم جذاب افتتاحیه یورو 2016

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس