فیلم گل و صحنه های جالب دیدار بلژیک و سوئد

فیلم گل و صحنه های جالب دیدار بلژیک و سوئد
تیم ملی بلژیک با ارائه نمایشی حساب شده، توانست با یک گل سوئد را شکست بدهد و به عنوان تیم دوم گروه E راهی مرحله یک هشتم نهایی رقابت ها شود.رقابتهای فوتبال یورو ۲۰۱۶ با برگزاری دو دیدار همزمان از گروه E ادامه یافت که در یکی از این دیدارها تیم ملی بلژیک برابر سوئد با نتیجه 1 بر صفر پیروز شد. از این گروه ایتالیا، بلژیک ، جموری ایرلند به ترتیب به عنوان تیم های اول تا سوم به مرحله یک هشتم نهایی راه یافتند و سوئد از دور رقابت ها حذف شد.فیلم گل و صحنه های جالب دیدار بلژیک و سوئد را با هم ببینیم.

فیلم گل و صحنه های جالب دیدار بلژیک و سوئد

تیم ملی بلژیک با ارائه نمایشی حساب شده، توانست با یک گل سوئد را شکست بدهد و به عنوان تیم دوم گروه E راهی مرحله یک هشتم نهایی رقابت ها شود.رقابتهای فوتبال یورو ۲۰۱۶ با برگزاری دو دیدار همزمان از گروه E ادامه یافت که در یکی از این دیدارها تیم ملی بلژیک برابر سوئد با نتیجه 1 بر صفر پیروز شد. از این گروه ایتالیا، بلژیک ، جموری ایرلند به ترتیب به عنوان تیم های اول تا سوم به مرحله یک هشتم نهایی راه یافتند و سوئد از دور رقابت ها حذف شد.فیلم گل و صحنه های جالب دیدار بلژیک و سوئد را با هم ببینیم.
فیلم گل و صحنه های جالب دیدار بلژیک و سوئد

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس