قاچاق و مالیات امان تولیدکننده را بریده است

قاچاق و مالیات امان تولیدکننده را بریده است

عبدالله مختاری یکی از علل پایین بودن کیفیت محصولات تولید داخل را گسترش و از بین رفتن روحیه تولید عنوان کرد و گفت: وقتی عده‌ای بدون هیچ حساب و کتابی کالای قاچاق وارد می‌کنند، تولید کننده دیگر انگیزه‌ای برای تولید ندارد و وقتی بازار را با حجم انبوه کالاهای خارجی مشابه ایرانی می‌بیند، به اخراج کارگران روی می‌آورد تا بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد. وی با بیان اینکه قاچاق کالا خیانت به کشور و ملت است، ‌ تصریح کرد: دلیل اینکه نمی‌توانیم جلوی قاچاق را بگیریم این است که یا از مبادی ورودی قاچاق اطلاع داریم و اقدام نمی کنیم یا اینکه قدرت بستن ورودی‌های قاچاق را نداریم. مختاری با تاکید بر تغییر سیاستهای بازار گفت: دولت باید یارانه بدهد که شغل ایجاد شود نه اینکه بگوید یارانه می‌دهم تا شغل ایجاد شود و از آن مالیات و عوارض بگیرم، چون در آن صورت کارفرما به جای تولید و اشتغالزایی تنها به فکر مالیات و عوارض خودش است و دیگر به اقتصاد و معیشت نیروی کار فکر نمی‌کند. این کارشناس بازار کار بر لزوم یکسان سازی ارزش پول ملی و ارزش کالا و خدمات جهانی تاکید کرد و گفت: در اروپا کالایی که ارزشش ۱۰ دلار تمام می‌شود هنگام ورود به ایران ارزش آن بیشتر می‌شود، چون ارزش آن بر مبنای قیمت دلار در ایران محاسبه می‌شود، در حالی که آنها کالا و ارزش پولشان باهم تطابق دارد. به گفته وی سیاستهای حاکم بر بازارهای جهانی نیز نقش تعیین کننده ای در این زمینه دارد و تا زمانی که قیمت تمام شده کالای ایرانی بالا باشد و سیاستهای بازار و گرفتن مالیات از تولید در داخل اصلاح نشود، کیفیت تولیدات همچنان پایین می‌ماند و مردم رغبتی به خرید و مصرف کالای بی کیفیت نشان نمی دهند.

قاچاق و مالیات امان تولیدکننده را بریده است

عبدالله مختاری یکی از علل پایین بودن کیفیت محصولات تولید داخل را گسترش و از بین رفتن روحیه تولید عنوان کرد و گفت: وقتی عده‌ای بدون هیچ حساب و کتابی کالای قاچاق وارد می‌کنند، تولید کننده دیگر انگیزه‌ای برای تولید ندارد و وقتی بازار را با حجم انبوه کالاهای خارجی مشابه ایرانی می‌بیند، به اخراج کارگران روی می‌آورد تا بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد. وی با بیان اینکه قاچاق کالا خیانت به کشور و ملت است، ‌ تصریح کرد: دلیل اینکه نمی‌توانیم جلوی قاچاق را بگیریم این است که یا از مبادی ورودی قاچاق اطلاع داریم و اقدام نمی کنیم یا اینکه قدرت بستن ورودی‌های قاچاق را نداریم. مختاری با تاکید بر تغییر سیاستهای بازار گفت: دولت باید یارانه بدهد که شغل ایجاد شود نه اینکه بگوید یارانه می‌دهم تا شغل ایجاد شود و از آن مالیات و عوارض بگیرم، چون در آن صورت کارفرما به جای تولید و اشتغالزایی تنها به فکر مالیات و عوارض خودش است و دیگر به اقتصاد و معیشت نیروی کار فکر نمی‌کند. این کارشناس بازار کار بر لزوم یکسان سازی ارزش پول ملی و ارزش کالا و خدمات جهانی تاکید کرد و گفت: در اروپا کالایی که ارزشش ۱۰ دلار تمام می‌شود هنگام ورود به ایران ارزش آن بیشتر می‌شود، چون ارزش آن بر مبنای قیمت دلار در ایران محاسبه می‌شود، در حالی که آنها کالا و ارزش پولشان باهم تطابق دارد. به گفته وی سیاستهای حاکم بر بازارهای جهانی نیز نقش تعیین کننده ای در این زمینه دارد و تا زمانی که قیمت تمام شده کالای ایرانی بالا باشد و سیاستهای بازار و گرفتن مالیات از تولید در داخل اصلاح نشود، کیفیت تولیدات همچنان پایین می‌ماند و مردم رغبتی به خرید و مصرف کالای بی کیفیت نشان نمی دهند.

قاچاق و مالیات امان تولیدکننده را بریده است

نخبگان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس