قطع سهمیه سوخت بیش از 69 هزار خودروی سنگین فاقد بیمه شخص ثالث

قطع سهمیه سوخت بیش از 69 هزار خودروی سنگین فاقد بیمه شخص ثالث

سیدمحمد مهدی پیغمبرزاده  افزود: در راستای اجرای مصوبات دولت و نیز قانون بیمه شخص ثالث سهمیه سوخت 69 هزار و 500 خودروی نفت گازسوز فاقد بیمه شخص ثالث از اول مرداد ماه سال جاری حذف شده است.وی افزود: این طرح در راستای سیاستهای دولت و به استناد مقررات ابلاغی و با هدف جلوگیری از قاچاق نفت گاز و سوء استفاده از سهمیه های تخصیصی سوخت یارانه ای اجرا شده و پیش بینی می‌شود صرفه جویی قابل توجهی را در این زمینه برای کشور به همراه داشته باشد. درحقیقت پیش بینی می‌شود از میان 69 هزار خودرویی که شامل قطع سهمیه شده‌اند بالغ بر 30 هزار خودرو ، وجود خارجی نداشته و تنها از کارت سوخت آنها استفاده می شده است. وی ادامه داد: علاوه بر خودروهایی که از ابتدای ماه جاری شامل قطع سهمیه سوخت شده اند، 12 هزار و 700 خودرو نیز وارد گروه خاکستری شده  و پیام هشدار دریافت کرده اند و اگر ظرف مدت یک ماه بیمه شخص ثالث خود را تعیین تکلیف نکنند سهمیه آنها قطع خواهد شد و اگر بیمه آنها مشخص شود از این لیست خارج خواهند شد. معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از مراجعه رانندگان خودروهای سنگین ظرف یک هفته گذشته به دفاتر پلیس +10برای تعیین تکلیف بیمه شخص ثالث خبر داد و افزود: در هفته گذشته 1900 سهمیه با پیگیری رانندگان و تعیین تکلیف بیمه آنها وصل شده است. پیغمبرزاده تاکید کرد: از این پس پایش بیمه شخص ثالث به صورت روزانه و مستمر انجام می شود و گزارش های روزانه افرادی را که بیمه آنها به اتمام می رسد در لیست خاکستری و ارسال پیام هشدار قرار می دهد تا اگر در مدت یک ماهه بیمه خود را تمدید نکنند سهمیه آنها قطع شود.

قطع سهمیه سوخت بیش از 69 هزار خودروی سنگین فاقد بیمه شخص ثالث

سیدمحمد مهدی پیغمبرزاده  افزود: در راستای اجرای مصوبات دولت و نیز قانون بیمه شخص ثالث سهمیه سوخت 69 هزار و 500 خودروی نفت گازسوز فاقد بیمه شخص ثالث از اول مرداد ماه سال جاری حذف شده است.وی افزود: این طرح در راستای سیاستهای دولت و به استناد مقررات ابلاغی و با هدف جلوگیری از قاچاق نفت گاز و سوء استفاده از سهمیه های تخصیصی سوخت یارانه ای اجرا شده و پیش بینی می‌شود صرفه جویی قابل توجهی را در این زمینه برای کشور به همراه داشته باشد. درحقیقت پیش بینی می‌شود از میان 69 هزار خودرویی که شامل قطع سهمیه شده‌اند بالغ بر 30 هزار خودرو ، وجود خارجی نداشته و تنها از کارت سوخت آنها استفاده می شده است. وی ادامه داد: علاوه بر خودروهایی که از ابتدای ماه جاری شامل قطع سهمیه سوخت شده اند، 12 هزار و 700 خودرو نیز وارد گروه خاکستری شده  و پیام هشدار دریافت کرده اند و اگر ظرف مدت یک ماه بیمه شخص ثالث خود را تعیین تکلیف نکنند سهمیه آنها قطع خواهد شد و اگر بیمه آنها مشخص شود از این لیست خارج خواهند شد. معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از مراجعه رانندگان خودروهای سنگین ظرف یک هفته گذشته به دفاتر پلیس +10برای تعیین تکلیف بیمه شخص ثالث خبر داد و افزود: در هفته گذشته 1900 سهمیه با پیگیری رانندگان و تعیین تکلیف بیمه آنها وصل شده است. پیغمبرزاده تاکید کرد: از این پس پایش بیمه شخص ثالث به صورت روزانه و مستمر انجام می شود و گزارش های روزانه افرادی را که بیمه آنها به اتمام می رسد در لیست خاکستری و ارسال پیام هشدار قرار می دهد تا اگر در مدت یک ماهه بیمه خود را تمدید نکنند سهمیه آنها قطع شود.

قطع سهمیه سوخت بیش از 69 هزار خودروی سنگین فاقد بیمه شخص ثالث

دانلود فیلم خارجی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس