قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵

قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵
قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۹:۲۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۴ مرداد


قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵

قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۹:۲۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۴ مرداد


قلم دوربین، پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵

کرمان نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس