قوانین‌ایران سرمایه‌گذاران‌را فراری‌می‌دهد

قوانین‌ایران سرمایه‌گذاران‌را فراری‌می‌دهد

مجتبی بهاروند  با بیان اینکه برای ورود سرمایه‌گذار خارجی باید قوانین اصلاح شود، عنوان کرد: سرمایه‌گذاران داخلی نیز با وجود این قوانین پیچیده از سرمایه‌گذاری فراری هستند.وی با اشاره به پیچیدگی بروکراسی اداری در ایران، اظهار کرد: تمامی مسوولان نظام باید متحد شوند تا با ساده سازی قوانین و حل اقتصاد وسیع دولتی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی با مشکل کمتری روبه‌رو باشد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه بستر جذب سرمایه‌گذار خارجی باید فراهم باشد، تاکید کرد: شرایط کنونی کشور به گونه‌ای است که جذب سرمایه‌گذاران خارجی با مشکل مواجه بوده و سرمایه‌گذاران داخلی نیز مشکلات بسیاری دارند.   وی از نیاز به اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری در کشور سخن گفت و ادامه داد: قوانین در ایران به یک جراحی واقعی نیازمند هستند به گونه‌ای که تنها مقصود و هدف این قوانین پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی باشد.بهاروند درباره سرمایه‌گذاران داخلی، خاطرنشان کرد: راه سرمایه‌گذاران داخلی به دلایل مختلفی چون بدهی‌ها، مشکلات نفتی و… برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها بسته شده است و ناگزیر باید به سراغ سرمایه‌گذاران خارجی برویم.   وی ادامه داد: اولین اقدام درخصوص جذب سرمایه‌گذاری برای پروژه‌ها باید حل مشکلات و تقویت سرمایه‌گذاران داخلی باشد اما در کنار آن شاهد هستیم هیچ کشوری با توجه به اقتصاد نوین امروزی و منابع محدود بدون سرمایه‌گذاری خارجی به رشد و شکوفایی نرسیده است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی از لزوم سرمایه‌گذاری در کشور سخن گفت و افزود: بسیاری از واحدها و طرح‌های تولیدی و اقتصادی نیمه تمام مانده‌اند زیرا سرمایه‌گذاری مناسب برای آن‌ها انجام نشده است.   وی سرمایه‌گذاری خارجی را متفاوت از واردات کالا خواند و افزود: سرمایه‌گذاران خارجی با وارد کردن سرمایه و تکنولوژی به کشور باعث ایجاد اشتغال می‌شوند و پس از سرمایه‌گذاری دیگر فضای زیادی برای مانور تحریم ندارند زیرا منافع بسیاری در ایران برای آن‌ها به وجود می‌آید.بهاروند با بیان اینکه هر زمانی که کشور در وضعیت مناسب مالی قرار گرفته است به سراغ افزایش واردات می‌رود، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی با واردات تفاوت بسیاری دارد.   وی تصریح کرد: قوانین پیچیده و انواع مالیات‌ها و زیرساخت‌های نامناسب اقتصادی باعث می‌شود که صرفا افرادی برای فروش محصول به ایران بیایند و کشور تبدیل به بازار هدف شود. اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است درحالیکه باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به شعار انتخابی سال، اظهار کرد: تاکنون شعارهای زیادی داده‌ایم و بخش نامه‌ها و قوانین زیادی تصویب شده است اما در عمل شاهد اجرایی نشدن این شعارها و قوانین هستیم.   وی تصریح کرد: لازمه خروج از رکود اقتصادی فراهم سازی بستری مناسب است زیرا در حال حاضر اقتصاد ایران دچار رکود و مشکل شده و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با مشکل روبه‌رو شده است.بهاروند با بیان اینکه اگر قوانین سخت باشد اقتصاد به رشد و توسعه دست نمی‌یابد، تاکید کرد: انتخاب شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شعار خوبی است و امیدواریم مسوولین این شعارها را در عرصه عمل پیاده کنند.   وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم در عمل بیشتر به واقعیت‌ها توجه کرده است، عنوان کرد: درحال حاضر کشور به سمتی پیش رفته است که اگر شعارها به واقعیت نپیوندند و عملی نشوند دچار ضایعات اقتصادی فراوانی می‌شویم.

قوانین‌ایران سرمایه‌گذاران‌را فراری‌می‌دهد

مجتبی بهاروند  با بیان اینکه برای ورود سرمایه‌گذار خارجی باید قوانین اصلاح شود، عنوان کرد: سرمایه‌گذاران داخلی نیز با وجود این قوانین پیچیده از سرمایه‌گذاری فراری هستند.وی با اشاره به پیچیدگی بروکراسی اداری در ایران، اظهار کرد: تمامی مسوولان نظام باید متحد شوند تا با ساده سازی قوانین و حل اقتصاد وسیع دولتی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی با مشکل کمتری روبه‌رو باشد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه بستر جذب سرمایه‌گذار خارجی باید فراهم باشد، تاکید کرد: شرایط کنونی کشور به گونه‌ای است که جذب سرمایه‌گذاران خارجی با مشکل مواجه بوده و سرمایه‌گذاران داخلی نیز مشکلات بسیاری دارند.   وی از نیاز به اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری در کشور سخن گفت و ادامه داد: قوانین در ایران به یک جراحی واقعی نیازمند هستند به گونه‌ای که تنها مقصود و هدف این قوانین پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی باشد.بهاروند درباره سرمایه‌گذاران داخلی، خاطرنشان کرد: راه سرمایه‌گذاران داخلی به دلایل مختلفی چون بدهی‌ها، مشکلات نفتی و… برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها بسته شده است و ناگزیر باید به سراغ سرمایه‌گذاران خارجی برویم.   وی ادامه داد: اولین اقدام درخصوص جذب سرمایه‌گذاری برای پروژه‌ها باید حل مشکلات و تقویت سرمایه‌گذاران داخلی باشد اما در کنار آن شاهد هستیم هیچ کشوری با توجه به اقتصاد نوین امروزی و منابع محدود بدون سرمایه‌گذاری خارجی به رشد و شکوفایی نرسیده است.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی از لزوم سرمایه‌گذاری در کشور سخن گفت و افزود: بسیاری از واحدها و طرح‌های تولیدی و اقتصادی نیمه تمام مانده‌اند زیرا سرمایه‌گذاری مناسب برای آن‌ها انجام نشده است.   وی سرمایه‌گذاری خارجی را متفاوت از واردات کالا خواند و افزود: سرمایه‌گذاران خارجی با وارد کردن سرمایه و تکنولوژی به کشور باعث ایجاد اشتغال می‌شوند و پس از سرمایه‌گذاری دیگر فضای زیادی برای مانور تحریم ندارند زیرا منافع بسیاری در ایران برای آن‌ها به وجود می‌آید.بهاروند با بیان اینکه هر زمانی که کشور در وضعیت مناسب مالی قرار گرفته است به سراغ افزایش واردات می‌رود، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی با واردات تفاوت بسیاری دارد.   وی تصریح کرد: قوانین پیچیده و انواع مالیات‌ها و زیرساخت‌های نامناسب اقتصادی باعث می‌شود که صرفا افرادی برای فروش محصول به ایران بیایند و کشور تبدیل به بازار هدف شود. اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است درحالیکه باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به شعار انتخابی سال، اظهار کرد: تاکنون شعارهای زیادی داده‌ایم و بخش نامه‌ها و قوانین زیادی تصویب شده است اما در عمل شاهد اجرایی نشدن این شعارها و قوانین هستیم.   وی تصریح کرد: لازمه خروج از رکود اقتصادی فراهم سازی بستری مناسب است زیرا در حال حاضر اقتصاد ایران دچار رکود و مشکل شده و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با مشکل روبه‌رو شده است.بهاروند با بیان اینکه اگر قوانین سخت باشد اقتصاد به رشد و توسعه دست نمی‌یابد، تاکید کرد: انتخاب شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شعار خوبی است و امیدواریم مسوولین این شعارها را در عرصه عمل پیاده کنند.   وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم در عمل بیشتر به واقعیت‌ها توجه کرده است، عنوان کرد: درحال حاضر کشور به سمتی پیش رفته است که اگر شعارها به واقعیت نپیوندند و عملی نشوند دچار ضایعات اقتصادی فراوانی می‌شویم.

قوانین‌ایران سرمایه‌گذاران‌را فراری‌می‌دهد

اس ام اس

ورزشی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس