قیمت شکر رکورد زد

قیمت شکر رکورد زد
رئیس اتحادیه قنادی و شیرینی فروشی تهران گفت: در یک ماه اخیر قیمت هر کیلوگرم شکر از 2200 تومان به 3800 تومان افزایش یافته است.

قیمت شکر رکورد زد

رئیس اتحادیه قنادی و شیرینی فروشی تهران گفت: در یک ماه اخیر قیمت هر کیلوگرم شکر از 2200 تومان به 3800 تومان افزایش یافته است.
قیمت شکر رکورد زد

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس