قیمت میوه باز هم کاهش می‌یابد

قیمت میوه باز هم کاهش می‌یابد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت:‌ در دوره نوروز تاکنون 4 هزار تن پرتقال و 1400 تن سیب در استان توزیع شده است.

قیمت میوه باز هم کاهش می‌یابد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت:‌ در دوره نوروز تاکنون 4 هزار تن پرتقال و 1400 تن سیب در استان توزیع شده است.
قیمت میوه باز هم کاهش می‌یابد

خرید بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس