قیمت نفت بالا می رود

قیمت نفت بالا می رود
کاهش ارزش دلار از یک سو و تحولات مثبت اقتصادی در آمریکا از سوی دیگر سبب شدند قیمت نفت در معاملات امروز (دوشنبه ٢٨ تیر ماه) افزایش یابد.

قیمت نفت بالا می رود

کاهش ارزش دلار از یک سو و تحولات مثبت اقتصادی در آمریکا از سوی دیگر سبب شدند قیمت نفت در معاملات امروز (دوشنبه ٢٨ تیر ماه) افزایش یابد.
قیمت نفت بالا می رود

دانلود فیلم خارجی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس