كاهش 30 درصدی سموم كشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی

كاهش 30 درصدی سموم كشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی
رييس سازمان حفظ نباتات كشور می‌گويد: در قالب طرح‌های اقتصاد مقاومتی و با اجرای روش‌های بيولوژيك، برنامه كاهش مصرف سموم …

كاهش 30 درصدی سموم كشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی

رييس سازمان حفظ نباتات كشور می‌گويد: در قالب طرح‌های اقتصاد مقاومتی و با اجرای روش‌های بيولوژيك، برنامه كاهش مصرف سموم …
كاهش 30 درصدی سموم كشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی

دانلود ها پلاس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس