لوزانو: با دفاع و حمله خوب ژاپن جنگنده را بردیم

لوزانو: با دفاع و حمله خوب ژاپن جنگنده را بردیم
سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی برابر ژاپن گفت: خیلی خوشحالم که این تیم جنگنده را با دفاع و حمله خوب بردیم.

لوزانو: با دفاع و حمله خوب ژاپن جنگنده را بردیم

سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی برابر ژاپن گفت: خیلی خوشحالم که این تیم جنگنده را با دفاع و حمله خوب بردیم.
لوزانو: با دفاع و حمله خوب ژاپن جنگنده را بردیم

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس