لوو: ایتالیا از سال 2012 تیم بهتری است

لوو: ایتالیا از سال 2012 تیم بهتری است
سرمربی آلمان می گوید حریفشان در مرحله یک چهارم نهایی یورو 2016 نسبت به گذشته پیشرفت کرده است.

لوو: ایتالیا از سال 2012 تیم بهتری است

سرمربی آلمان می گوید حریفشان در مرحله یک چهارم نهایی یورو 2016 نسبت به گذشته پیشرفت کرده است.
لوو: ایتالیا از سال 2012 تیم بهتری است

شهر خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس