لوو: من به روانشناس احتیاجی ندارم

لوو: من به روانشناس احتیاجی ندارم
سرمربی آلمان تاکید کرد نیازی به داشتن روانشناس احساس نمی‌کند.

لوو: من به روانشناس احتیاجی ندارم

سرمربی آلمان تاکید کرد نیازی به داشتن روانشناس احساس نمی‌کند.
لوو: من به روانشناس احتیاجی ندارم

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس