لیگ برتری های تیم ملی جوانان/ آشنایی با ستاره‌های آینده فوتبال ایران

لیگ برتری های تیم ملی جوانان/ آشنایی با ستاره‌های آینده فوتبال ایران
از میان 23 بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی جوانان، 17 بازیکن در عضویت تیم های لیگ برتری حضور دارند.

لیگ برتری های تیم ملی جوانان/ آشنایی با ستاره‌های آینده فوتبال ایران

از میان 23 بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی جوانان، 17 بازیکن در عضویت تیم های لیگ برتری حضور دارند.
لیگ برتری های تیم ملی جوانان/ آشنایی با ستاره‌های آینده فوتبال ایران

مهارت برتر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس