ماروتا: آرسنال به ما گفت الکسیس فروشی نیست

ماروتا: آرسنال به ما گفت الکسیس فروشی نیست
جوزپه ماروتا، مدیر ارشد یووه تاکید کرد که باشگاه آرسنال به آنها اعلام کرده که الکسیس سانچز فروشی نیست.

ماروتا: آرسنال به ما گفت الکسیس فروشی نیست

جوزپه ماروتا، مدیر ارشد یووه تاکید کرد که باشگاه آرسنال به آنها اعلام کرده که الکسیس سانچز فروشی نیست.
ماروتا: آرسنال به ما گفت الکسیس فروشی نیست

خرید بک لینک

کیمیا دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس