مارچلو لیپی:/ اگر پیشنهاد جذابی برسد، باز هم مربی گری می کنم

مارچلو لیپی:/ اگر پیشنهاد جذابی برسد، باز هم مربی گری می کنم
سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا می گوید احتمال بازگشتش به دنیای مربی گری همچنان وجود دارد.

مارچلو لیپی:/ اگر پیشنهاد جذابی برسد، باز هم مربی گری می کنم

سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا می گوید احتمال بازگشتش به دنیای مربی گری همچنان وجود دارد.
مارچلو لیپی:/ اگر پیشنهاد جذابی برسد، باز هم مربی گری می کنم

world press news

گیم پلی استیشن

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس