مجارستان هم با شمشیرباز خود طلایی شد

مجارستان هم با شمشیرباز خود طلایی شد
کاروان مجارستان در المپیک 2016 ریو با درخشش بانوی ورزشکار خود در رشته شمشیربازی به مدال طلا دست یافت.

مجارستان هم با شمشیرباز خود طلایی شد

کاروان مجارستان در المپیک 2016 ریو با درخشش بانوی ورزشکار خود در رشته شمشیربازی به مدال طلا دست یافت.
مجارستان هم با شمشیرباز خود طلایی شد

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس