مجمع عمومی حتی یک غایب هم نداشت!

مجمع عمومی حتی یک غایب هم نداشت!
جلسه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در حالی با انتخاب نواب و اعضای هیئت رئیسه در حال پیگیری است که حتی یک غایب هم ندارد!

مجمع عمومی حتی یک غایب هم نداشت!

جلسه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در حالی با انتخاب نواب و اعضای هیئت رئیسه در حال پیگیری است که حتی یک غایب هم ندارد!
مجمع عمومی حتی یک غایب هم نداشت!

بک لینک رنک 5

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس