محرومیت سوپر جام قابل انتقال است

محرومیت سوپر جام قابل انتقال است
بر اساس اعلام سعید فتاحی، مسئول برگزاری بازی های لیگ برتر محرومیت ناشی از کارت قرمز و تصمیمات انضباطی دیدار سوپر جام به بازی های لیگ برتر انتقال می یابد.

محرومیت سوپر جام قابل انتقال است

بر اساس اعلام سعید فتاحی، مسئول برگزاری بازی های لیگ برتر محرومیت ناشی از کارت قرمز و تصمیمات انضباطی دیدار سوپر جام به بازی های لیگ برتر انتقال می یابد.
محرومیت سوپر جام قابل انتقال است

دانلود فیلم جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس