محمودزاده: / برای تیم دسته اولی مجوز ملی صادر می‌شود

محمودزاده: / برای تیم دسته اولی مجوز ملی صادر می‌شود
از آنجایی که قرار است لیگ یک حرفه ای شود و قوانین لیگ برتر در آن اعمال گردد هم اکنون بازدید از امکانات تیم های دسته اولی آغاز شده است.

محمودزاده: / برای تیم دسته اولی مجوز ملی صادر می‌شود

از آنجایی که قرار است لیگ یک حرفه ای شود و قوانین لیگ برتر در آن اعمال گردد هم اکنون بازدید از امکانات تیم های دسته اولی آغاز شده است.
محمودزاده: / برای تیم دسته اولی مجوز ملی صادر می‌شود

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس