مدافعان مد نظر دورتموند برای جانشینی هوملس

مدافعان مد نظر دورتموند برای جانشینی هوملس
با توجه به جدایی هوملس و همچنین احتمال ترانسفر گوندوگان، دورتموندی‌ها در صدد یافتن جانشینانی مناسب هستند.

مدافعان مد نظر دورتموند برای جانشینی هوملس

با توجه به جدایی هوملس و همچنین احتمال ترانسفر گوندوگان، دورتموندی‌ها در صدد یافتن جانشینانی مناسب هستند.
مدافعان مد نظر دورتموند برای جانشینی هوملس

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس