مدافع ذوب آهن در آستانه محرومیت در آسیا

مدافع ذوب آهن در آستانه محرومیت در آسیا
ذوب آهن در حالی برای بازی برگشت با النصر راهی دبی می شود که مدافع کلیدی این تیم در آستانه محرومیت از حضور در مرحله بعد قرار دارد.

مدافع ذوب آهن در آستانه محرومیت در آسیا

ذوب آهن در حالی برای بازی برگشت با النصر راهی دبی می شود که مدافع کلیدی این تیم در آستانه محرومیت از حضور در مرحله بعد قرار دارد.
مدافع ذوب آهن در آستانه محرومیت در آسیا

نود32 آپدیت ورژن 5

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس