مدام با خود می‌گویم باید در المپیک مدال بگیرم

مدام با خود می‌گویم باید در المپیک مدال بگیرم

ملی پوش المپیکی تکواندو  با اشاره به بهبود مصدومیتش، اظهار کرد: در حال حاضر خیلی بهتر شده‌ام و با کمک فیزیوتراپ تیم توانستهام بر مصدومیتم غلبه کنم و خداراشکر کم کم به اوج آمادگی می رسم و تلاش می کنم در المپیک در اوج باشم. وی ادامه داد: تمام هدفم را روی مدال المپیک گذاشتهام و مدام با خود فکر میکنم که من باید به مدال برسم. تمریناتم را با فکر مدال انجام میدهم و شب و روز با این فکر کارهایم را انجام می دهم. امیدوارم که این اتفاق به حقیقت بپیوندد و بتوانم اولین مدال آوران بانوان ایران باشم. دارنده مدال برنز جهان در خصوص تورنمنت یونان و کسب مدال طلای این رقابت ها گفت: تورنمنت یونان برایم روحیه بخش بود و به ایجاد انگیزه در من خیلی کمک کرد. واقعا روحیه گرفتم. رقبای خوبی در رقابتها بودند که خوشبختانه با شکست آنها به فینال رسیدم و در رقابت نهایی نیز مبارزه خوبی داشتم و پیروز میدان شدم. وی همچنین در خصوص رقبای المپیکی خود اظهار کرد: قرعه سختی در المپیک دارم، اما به این قرعه توجهی ندارم و کار خودم را می کنم و تلاش می کنم که بهترین نتیجه را بگیرم. رقبا را به خوبی آنالیز کرده ام و تمام رقبا از نظر من مهم هستند و هیچ رقیبی را دست کم نمی گیرم.   علیزاده در پایان گفت: شرایط اردوها خیلی خوب است و امکانات فراهم است. اردویی در استان های دیگر نیز داشته ایم که این تنوع و تغییر شرایط تمرینی به بهتر شدنم کمک میکند. از همه کسانی که به من در این راه کمک کردند، تشکر میکنم. همه کمک می کنند تا من بهترین نتیجه را بگیرم و امیدوارم رو سفید شوم.

مدام با خود می‌گویم باید در المپیک مدال بگیرم

ملی پوش المپیکی تکواندو  با اشاره به بهبود مصدومیتش، اظهار کرد: در حال حاضر خیلی بهتر شده‌ام و با کمک فیزیوتراپ تیم توانستهام بر مصدومیتم غلبه کنم و خداراشکر کم کم به اوج آمادگی می رسم و تلاش می کنم در المپیک در اوج باشم. وی ادامه داد: تمام هدفم را روی مدال المپیک گذاشتهام و مدام با خود فکر میکنم که من باید به مدال برسم. تمریناتم را با فکر مدال انجام میدهم و شب و روز با این فکر کارهایم را انجام می دهم. امیدوارم که این اتفاق به حقیقت بپیوندد و بتوانم اولین مدال آوران بانوان ایران باشم. دارنده مدال برنز جهان در خصوص تورنمنت یونان و کسب مدال طلای این رقابت ها گفت: تورنمنت یونان برایم روحیه بخش بود و به ایجاد انگیزه در من خیلی کمک کرد. واقعا روحیه گرفتم. رقبای خوبی در رقابتها بودند که خوشبختانه با شکست آنها به فینال رسیدم و در رقابت نهایی نیز مبارزه خوبی داشتم و پیروز میدان شدم. وی همچنین در خصوص رقبای المپیکی خود اظهار کرد: قرعه سختی در المپیک دارم، اما به این قرعه توجهی ندارم و کار خودم را می کنم و تلاش می کنم که بهترین نتیجه را بگیرم. رقبا را به خوبی آنالیز کرده ام و تمام رقبا از نظر من مهم هستند و هیچ رقیبی را دست کم نمی گیرم.   علیزاده در پایان گفت: شرایط اردوها خیلی خوب است و امکانات فراهم است. اردویی در استان های دیگر نیز داشته ایم که این تنوع و تغییر شرایط تمرینی به بهتر شدنم کمک میکند. از همه کسانی که به من در این راه کمک کردند، تشکر میکنم. همه کمک می کنند تا من بهترین نتیجه را بگیرم و امیدوارم رو سفید شوم.

مدام با خود می‌گویم باید در المپیک مدال بگیرم

ورزش و زندگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس