مدیرعامل بانک رفاه استعفا کرد

مدیرعامل بانک رفاه استعفا کرد
در پی فرمایش روز گذشته رهبر معظم انقلاب و پیگیری وزیر کار، علی صدقی – مدیر عامل بانک رفاه – استعفا کرد و مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان به خزانه بازگشت.

مدیرعامل بانک رفاه استعفا کرد

در پی فرمایش روز گذشته رهبر معظم انقلاب و پیگیری وزیر کار، علی صدقی – مدیر عامل بانک رفاه – استعفا کرد و مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان به خزانه بازگشت.
مدیرعامل بانک رفاه استعفا کرد

خبرهای داغ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس