مدیرعامل بانک رفاه برکنار می‌شود

مدیرعامل بانک رفاه برکنار می‌شود
مدیرعامل بانک رفاه به دلیل دریافت حقوق‌های نامتعارف از سمت خود برکنار می‌شود.

مدیرعامل بانک رفاه برکنار می‌شود

مدیرعامل بانک رفاه به دلیل دریافت حقوق‌های نامتعارف از سمت خود برکنار می‌شود.
مدیرعامل بانک رفاه برکنار می‌شود

اس ام اس جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس