مذاکرات بایرن و دورتموند بر سر گوتزه

مذاکرات بایرن و دورتموند بر سر گوتزه
نایب رئیس بایرن فاش کرد مذاکراتی درمورد انتقال گوتزه به جریان افتاده است.

مذاکرات بایرن و دورتموند بر سر گوتزه

نایب رئیس بایرن فاش کرد مذاکراتی درمورد انتقال گوتزه به جریان افتاده است.
مذاکرات بایرن و دورتموند بر سر گوتزه

ganool review

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس