مذاکره بزرگ تیم با مجیدی برای سرمربیگری استقلال/ افشاگری مظلومی در نود

مذاکره بزرگ تیم با مجیدی برای سرمربیگری استقلال/ افشاگری مظلومی در نود
سرمربی استقلال که نامش در بین گزینه های فردوسی پور برای انتخاب برترین مربی سال بود در این برنامه حضور یافت و در مراسم قرعه کشی نیز سهم داشت و با انتخاب عدد چهار نشان داد همچنان روحیه کری خوانی را حفظ کرده است.

مذاکره بزرگ تیم با مجیدی برای سرمربیگری استقلال/ افشاگری مظلومی در نود

سرمربی استقلال که نامش در بین گزینه های فردوسی پور برای انتخاب برترین مربی سال بود در این برنامه حضور یافت و در مراسم قرعه کشی نیز سهم داشت و با انتخاب عدد چهار نشان داد همچنان روحیه کری خوانی را حفظ کرده است.
مذاکره بزرگ تیم با مجیدی برای سرمربیگری استقلال/ افشاگری مظلومی در نود

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس