مرتساکر: اوزیل 30 امتیاز می ارزد

مرتساکر: اوزیل 30 امتیاز می ارزد
پرمرتساکر، کاپیتان آرسنال، معتقد است که مسوت اوزیل می تواند در هر فصل 30 امتیاز برای توپچی ها ‏به دست بیاورد.‏

مرتساکر: اوزیل 30 امتیاز می ارزد

پرمرتساکر، کاپیتان آرسنال، معتقد است که مسوت اوزیل می تواند در هر فصل 30 امتیاز برای توپچی ها ‏به دست بیاورد.‏
مرتساکر: اوزیل 30 امتیاز می ارزد

بک لینک رنک 6

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس