مرز بازرگان باز شد

مرز بازرگان باز شد

ناظر گمرکات آذربایجان غربی از بازگشایی مرز بازرگان برای تردد کامیون‌های ترانزیتی و تجاری خبر داد.

مرز بازرگان باز شد

(image)

ناظر گمرکات آذربایجان غربی از بازگشایی مرز بازرگان برای تردد کامیون‌های ترانزیتی و تجاری خبر داد.

مرز بازرگان باز شد

اخبار جهان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس