مشتری جدید نفت ایران

مشتری جدید نفت ایران
شرکت پالایشگاهی توتن جنرال سکیوی ژاپن اولین محموله نفت ایران را از زمان استقلال از شرکت اکسون موبیل آمریکا خریداری کرد.

مشتری جدید نفت ایران

شرکت پالایشگاهی توتن جنرال سکیوی ژاپن اولین محموله نفت ایران را از زمان استقلال از شرکت اکسون موبیل آمریکا خریداری کرد.
مشتری جدید نفت ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس